Sửa lỗi “utf8mb4_unicode_520_ci” trong MySQL

Khi bạn Import dữ liệu vào MySQL trong phpadmin có thể gặp lỗi sau utf8mb4_unicode_520_ci. Cách sửa lỗi Unknown collation: “utf8mb4_unicode_520_ci” đơn giản nhất

Cách sửa lỗi “utf8mb4_unicode_520_ci” trong MySQL

Cách 1

Nâng cấp PHP & MySQL rồi export dữ liệu

Bạn kiểm tra nếu hosting của bạn vẫn dùng phiên bản PHP và MySQL thấp thì bạn nên đề nghị với nhà cung cấp host nâng cấp lên phiên bản mới để giúp sửa lỗi này và giúp WordPress hoạt động tốt hơn.

Nếu được bên cung cấp hỗ trợ update lên phiên bản mới thì sau đó bạn thử import lại file data đó xem còn lỗi không nhé.

Cách 2

Export data cũ chọn hệ thống cơ sở dữ liệu MYSQL40.

 1. Phpadmin
 2. Export
 3. Export method: Custom – display all possible options
 4. Database system or older MySQL server to maximize output compatibility with: MYSQL40

Sau đó Import data lên. Nếu bạn dùng cách 2 này bị lỗi font Tiếng Việt? thì thử dùng cách 3 xem sao nhé!

Cách 3

Export data cũ sau đó dùng Notepad++ sửa file sql

 1. Phpadmin
 2. Export
 3. Export method: Quick – display only the minimal options
 4. Dùng Notepad++ sửa hết các dòng có

  utf8mb4_unicode_520_ci

  thành

  utf8mb4_unicode_ci

Mẹo: Dùng Notepad++ ấn Ctrl + H để thay thế tất cả

Nếu bạn bị lỗi font Tiếng Việt 

Vào wp-config.php sửa

define(‘DB_CHARSET’,’utf8mb4′)

thành

define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’)

Chúc bạn thành công

Leave a Comment